20 ก.พ. 2564, 13:13 น.  13 ครั้ง

มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ พร้อมด้วย ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
     กิจกรรมกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑ จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นตามหลักยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ซึ่งภายในกิจกรรมจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ, พิษภัย และผลกระทบจากยาเสพติด ให้กับทหารกองประจำการ กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ โดยนางทิพากร ชีวสกุลยอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติงาน เฉลิมฉลอง วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ...
กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...
กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓...
กองบิน ๔๑ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน...