19 ก.พ. 2564, 14:59 น.  22 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา, พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ เดินทางมาเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑
     ในการนี้ พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และพลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศได้ทำการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ, ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก รวมถึงร่วมหารือเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติงาน เฉลิมฉลอง วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ...
กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
กองบิน ๔๑ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน...