15 ก.พ. 2564, 08:36 น.  32 ครั้ง

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๔๑ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด โดยมีนาย จเร ผกผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕
     ทั้งนี้ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดกองบิน ๔๑ รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ และมาตรการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด การครอบครองบัตรเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติด และอำนาจหน้าที่ โดยมี นายศานิต อ่อนเปี่ยม ผู้อำนวยการส่วนกิจการและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ จันทร์ยอด นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย
     นอกจากนี้ ยังได้ร่วมการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติงาน เฉลิมฉลอง วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ...
กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน...