11 ก.พ. 2564, 16:58 น.  23 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าฯ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าภาคเหนือตอนบน โดยมี นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติงาน เฉลิมฉลอง วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ...
กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี...
กิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑...
กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓...
กองบิน ๔๑ เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด...