29 ม.ค. 2564, 11:08 น.  64 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ คุณกัตติกมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่, สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก, สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่, โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่, สายการบินแอร์เอเชีย และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔...
รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศร่วมเป็นเกียรติในงาน “X’Mas Light & Sound Celebration”...