27 ม.ค. 2564, 19:54 น.  1036 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ แพทย์หญิง นภสร  บัวชุม รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้ให้แก่ ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท แพนไทยแอร์ เชียงใหม่ จำกัด, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่, โรงแรมพิงค์พยอม, ร้านเฟิร์นเพรสโซ่ คาเฟ่, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และคณะกรรมการกิจการต่างๆของกองบิน ๔๑ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔
     เนื่องในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีนั้น ถือเป็นวันที่ประชาชนชาวไทย และสังคมทั่วไปได้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย ที่ได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ทำให้บางคนต้องตกอยู่ในสภาพพิการทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสิทธิที่ได้รับ แต่ยังไม่เพียงพอต่อสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้จัดทำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกออกจำหน่าย โดยนำรายได้ดังกล่าวนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก
     ดังนั้น ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมช่วยเหลือและร่วมนำดอกไม้ที่ระลึก (ดอกป๊อบปี้) จากมูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาจัดตกแต่งและจัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมหารายได้ในการนำมาช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวด้วยอีกทางหนึ่ง

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การรับและส่งผู้แทนพระองค์...
ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
พิธีสมโภชกฐินสามัคคี กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๔...
พิธีทำบุญอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑...
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...