4 ธ.ค. 2555, 10:33 น.  1412 ครั้ง

นาวาอากาศเอกประยูร  ธรรมาธิวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณทางแยกหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

 

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ...
ใจถึงใจ ไปทันที กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน...
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย...
ก้าวย่างตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ ๙...
ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน กองบิน ๔๑...
ประวัติช้างพลายนพบุรี...