4 ธ.ค. 2555, 10:33 น.  1430 ครั้ง

นาวาอากาศเอกประยูร  ธรรมาธิวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณทางแยกหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

 

พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่ 7 ประดิษฐานดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่6 อัศจรรย์ดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่5 พุทธาภิเษกดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่4 ฤกษ์ยามดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่3 เกจิดี...
พระพุทธศาสดาประชานาถ ตอนที่2 มวลสารดี...